Az érzelmi intelligencia, az érzelmek iránti igény és a megismerés iránti igény összefüggései

Dátum
2013-05-12T16:02:35Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az érzelmi intelligencia, az érzelmek iránti igény és a megismerés iránti igény összefüggéseit vizsgáltam. Kutatásom kimutatta, hogy a SZEMIQ Teszttel mért érzelmi intelligencia dimenziói nincsenek kapcsolatban az érzelmek iránti igénnyel, a megismerés iránti igénnyel pedig csak a Konstruktív megközdés dimenziója függ össze, mégpedig pozitívan. A kutatás különbséget mutatott ki a nők és a férfiak érzelmek iránti igénye között, és az érzelmek iránti igénynek az életkorral való negatív kapcsolatát is feltárta. Az eredmények szerint az érzelmi intelligencia Önbüntetésre való hajlam dimenziója és az életkor között negatív kapcsolat van, míg az Önregulációs képesség dimenziója és az életkor között pozitív kapcsolat mutatható ki.

Leírás
Kulcsszavak
érzelmi intelligencia, érzelmek iránti igény, megismerés iránti igény
Forrás