Óvodapedagógus-Mentálhigiéné-Intézményvezető

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatban célom, hogy átfogó képet kapjak a kutatásban részt vevő óvodapedagógusok lelki egészségéről,komplex, többszempontú megközelítéssel feltárjam és körvonalazzam az intézményvezető ebben betöltött szerepét, feladatait, felelősségét. A szakirodalomra és a vizsgálat eredményeire támaszkodva olyan területeket mutatok be, mint: az óvodapedagógusok egészségi állapota, a pszichoszomatikus szimptómák megjelenése, munkahelyi stressz tényezői, a kiégés alskálái, mutatói, a pedagógusok képességei, készségei önbevallás alapján. A fentiekkel összefüggésben vizsgálom az intézményvezető stílusát, a munkahelyi elégedettség mértékét. Összegzésként olyan fejlesztési javaslatokra, további feladatokra teszek javaslatot, amely vázolja az óvodákban az intézményvezető mentálhigiénés szempontból is elvárható feladatait.

Leírás
Kulcsszavak
mentálhigiéné, munkahelyi stressz, munkahelyi elégedettség, óvodapedagógus
Forrás