SITUATION OF CONVICTED PRISONERS WITH PHYSICAL DISABILITY IN PENALTY INSTITUTIONS IN HUNGARY

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
The study seeks to answer the situation of convicts with physical disabilities living in penitentiary institutions in Hungary. The aim of the dissertation is to present a case of ethical issues in addition to the exploration of the relevant legislation and environmental conditions. Recently there has been a growing need for prison staff to provide appropriate, cultured, special accommodation conditions for prisoners with physical disability showing that punishment is only deprivation of liberty and nothing more. Disability in itself should not be an additional punishment during the enforcement of verdicts. The case of the convicted person with physical disability presented also supports this statement.
A tanulmány a magyarországi büntetés-végrehajtási intézményekben élő mozgássérült elítéltek helyzetére keresi a választ. A dolgozat célja a vonatkozó jogszabályok és a fogvatartási körülmények feltárásán túl egy etikai kérdéseket is érintő eset bemutatása.  Az utóbbi években egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a büntetés-végrehajtás a mozgáskorlátozott fogvatartottak számára is alakítson ki megfelelő, kulturált, speciális helyzetükhöz igazodó elhelyezési körülményeket. Ez abból a jogelméleti alapvetésből következik, hogy a büntetés a szabadság elvonását jelenti, és annál nem többet. Tehát a mozgáskorlátozottság önmagában, nem jelenthet többletbüntetést a végrehajtás során. A bemutatott mozgáskorlátozott elítélt esete is ezt az alapvetést támasztja alá.
Kulcsszavak
physical disability, convict, penitentiary institution, accessibility, mozgássérült, elítélt, büntetés-végrehajtási intézmény, akadálymentesítés
Forrás