A KIS -ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS UTÁN MAGYARORSZÁGON

Dátum
2012-03-26T12:24:27Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a magyar kis-és középvállalkozások számára elérhető forrásokat mutatom be, melyek hosszú távon segítik a kis- és középvállalkozás szektor fejlődését és a versenyképesebbé tételét az európai piacon. Elsősorban a pályázati forrásokra koncentrálva épül fel a dolgozat. A finanszírozási források mellett ismertetem, azokat a lépéseket, amely szükségesek a vállalkozás számára rendelkezésre álló programokat igénybe is tudják venni. Dolgozatom több részből épül fel. Az első fejezetében a kis-és középvállalkozások meghatározása mellett ismertetem a vállalkozások a gazdaságban elfoglalt helyét és szerepét Magyarországon és az Európai Unióban. Második fejezetben kitérek röviden a vállalkozások finanszírozási módjaira, és ezeket befolyásoló tényezőkre, majd a finanszírozás lehetséges eszközeire. Ezt követően a 2007-2013 időszak, azaz az Új Magyarország Fejlesztési Tervet és a Gazdaságfejlesztési Operatív Programot ismertetem. A negyedik fejezetben egy sikeres pályázaton keresztül mutatom be a legfontosabb lépéseket, eredményeket, buktatókat.

Leírás
Kulcsszavak
Kis-és középvállalkozások
Forrás