A látássérültek zaklatása, bántalmazása offline és online formában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunka témája a látássérültek zaklatása, bántalmazása online és offline formában. A kutatásunk célja annak megismerése, hogy a látásfogyatékos személyeket éri-e bántalmazás, ha igen az milyen jellegű, további célunk az is, hogy a vizsgálati eredmények alapján olyan javaslatokat fogalmazzunk meg, amelyek elősegítik az érintett csoport tagjainak védelmét, biztonságát. A diplomadolgozat első részében a fogyatékosság fogalma kerül szóba, annak szerteágazása, sokszínűsége. Ezt követi a látássérülés, majd a zaklatás, bántalmazás végül az elektronikus zaklatás meghatározása. A második rész a kutatásra összpontosul, kezdve a kutatás céljával, módszerével és körülményeivel, majd a hipotézisek kerülnek megfogalmazásra. Az előzmények bemutatását követi maga a kutatás, kiemelt figyelemmel a kutatási eredményre. A diplomadolgozat végén az eredmények összegzése, értékelése történik, összefoglalva a kutatást. A dolgozat lezárásaként a vizsgálati eredményeimre építve következtetéseket vonunk le, szakmai javaslatokat, ötleteket teszünk arra vonatkozóan, hogy milyen lépésekre van szükség a jövőre nézve.

Leírás
Kulcsszavak
fogyatékossággal élő, zaklatás, bántalmazás, látássérült
Forrás