Karcag Városi Önkormányzat gazdálkodásának elemzése

Dátum
2008-08-22T10:22:23Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat elkészítésének elsődleges célja az volt, hogy bemutassam Karcag Város Önkormányzatának pénzügyi gazdálkodását 2004-2006. közötti költségvetési időszakban, melyben megmutatkoznak a települési önkormányzatokat jellemző sajátosságok, problémák. A város, illetve az államháztartás rendszerében betöltött elhelyezkedésének bemutatását követően, a legutóbbi tíz év adatait figyelembe véve elemzem a teljesített bevételek és kiadások előirányzatait nominál- illetve reálértéken azzal a céllal, hogy a tartósan érvényesülő tendencia, valamint a távlati esélyek és lehetőségek bemutathatóak legyenek, megvizsgálom továbbá az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetét különböző mutatók segítségével. Keresem a választ arra, hogy milyen okok vezetnek egy közszolgáltatást nyújtó költségvetési szervet arra, hogy vállalkozási tevékenységet végezzen, vagyis inkább vállalkozásbarát politikát folytasson. A dolgozat utolsó részében felvázolom az önkormányzat információs rendszerét.

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, polgármesteri hivatal, gazdálkodás, kötvénykibocsátás, vagyoni és pénzügyi mutatók
Forrás