Egy tejelő juhászat gazdasági elemzése és jövedelemnövelő lehetőségeinek vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az elmúlt 15 év gyakorlata azt mutatja, hogy még a világ juh állománya folyamatosan növekszik, addig az Európai Unión belül az egyedszám csökken. Az állomány nagysága 2014-ben 1,210 mrd egyed volt. A juhoknak három fő hasznosítási iránya van: hús, gyapjú és tej. A különböző időszakokban a hasznosítás más-más iránya került előtérbe. A Földközi-tenger partvidékén régi hagyomány a juhtej termelése és feldolgozása. A világ tejtermeléséből a juhtej 1,33%-al részesedik, ami 10,287 millió tonnának felel meg. A juhtejből különböző tejtermékeket állítanak elő, amik speciális tejtermékeknek számítanak, ezért keresett és értékes élelmiszernek tekintjük őket. Magyarországon a rendszerváltást követően a juhok létszáma 2 millió egyedről csaknem a felére esett vissza. Ezt a tendencia a 2000-es évek elején változott meg. A tavalyi év decemberében hazánk már 1190 ezer darab példánnyal rendelkezett, amiből 849 ezer anyajuh. A dolgozatom általános célkitűzése a juh ágazat jelenlegi világgazdasági, európai uniós és nemzetgazdasági helyzetének ismertetése, valamint egy adott juhászat adatai alapján az ágazat részletes ökonómiai elemzésének elkészítése és különböző jövedelemnövelő alternatívák vizsgálata. Célkitűzésem elérése érdekében, az alábbi feladatok elvégzését határoztam meg: a szekunder és primer adatgyűjtés és azok tanulmányozása, az állattenyésztési tervlapok alapján kalkulációs modell készítése, ami alapján vizsgáltam a tejelő juhászat jelenlegi ökonómiai helyzetét. Ezt követően a kapott alacsony eredmények miatt különböző jövedelemnövelő alternatívakat vizsgáltam meg, hogy melyik alkalmazása lenne a legeredményesebb. A felmerülő lehetőségeket a beruházás-gazdaságossági elemzés elvégzésével vizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
Tejelő juhászat, ökonómia, brit tejelő, tejfeldolgozó kisüzem, beruházás elemzés
Forrás