New tendencies in urban development – The possibilities provided by walkable cities

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Nowadays, the so-called disadvantages of urbanization – the noise, air pollution, overcrowding – receive more and more focus in cities. Vehicles require increasing space to themselves in cities which decrease the quality of living space people need, which is harmful from the point of view of the society and the economy, as well. Sustainable urban mobility can be a solution, which has two elements: the well-known environmentally friendly public transportation and the less known walkability. The latter comes to the front in the course of the preparation of sustainable city development strategies, nevertheless walkability measurements have been taken principally in USA’s and Western-Europe’s big cities. In our paper we search for the answer of the question, how the concept of walkability is interpretable in middle-sized European cities and what kind of city development potentials do all these have. In the course of our researchprimary surveys were conducted in Szeged and Valencia to investigate walkability and its improvement opportunities. Our survey verified that the concept of walkability could be a useful city development tool even in middle-sized cities. Journal of Economic Literature (JEL) code: R42
Napjainkban egyre inkább fókuszba kerülnek a városokban az úgynevezett urbanizációs hátrányok: a zaj, légszennyezettség, túlzsúfoltság stb. A gépjárművekegyre több helyet követelnek maguknak, s ez rontja az emberek számára szükséges élettér minőségét, ami társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt káros. Megoldást jelenthet a fenntartható városi mobilitás, melynek közismert eleme a környezetbarát tömegközlekedés, kevésbé közismert eleme a sétálhatóság. Utóbbi egyre inkább előtérbe kerül fenntartható városfejlesztési stratégiák készítése során, azonban elsősorban az USA és Nyugat-Európa nagyvárosaira készültek eddig sétálhatósági mérések. Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogyan értelmezhető a sétálhatóság fogalma európai közepes méretű városokra, és mindez milyen városfejlesztési potenciált hordoz. Kutatásunk során primer felméréseket végeztünk Szegeden és Valenciában, hogy a sétálhatóságot és fejlesztési lehetőségeit vizsgáljuk. Kutatásunk igazolta, hogy a sétálhatóság koncepciója közepes méretű városokban is hasznos városfejlesztési eszköz lehet. Journal of Economic Literature (JEL) kód: R42
Kulcsszavak
sétálhatóság, városfejlesztés, helyi gazdaság, városi mobilitás, walkability, city development, local economy, urban mobility
Forrás
Gyűjtemények