Helyi társadalmi szervezetek és a Tokaji Múzeum együttműködése a közösségépítés és a közművelődés fejlesztése érdekében-A nemzeti összetartozás napja Tokajban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A történelem folyamán a múzeumok működésével, rendeltetésével kapcsolatos igények és elvárások bizonyos változásokon mentek keresztül. Szakdolgozatom első fejezetében azt próbálom megvilágítani, hogy melyek azok a főbb kihívások, irányelvek, amelyeket jelen korunk múzeumainak érdemes figyelembe venniük eredményes munkavégzésük érdekében. Ezen számos tényező közül mindenképpen meg kell említenünk a muzeális intézményeknek a közösségépítésben és közművelődésben betöltött szerepét. A dolgozatban kísérletet teszek a rendelkezésre álló szakirodalom felhasználásával a szóban forgó kérdéssel kapcsolatos elméleti háttér feltárására, valamint a Tokaji Múzeum alkalmazottjaként bemutatni, miként törekedik az intézmény megfelelni a helyi társadalmi szervezetekkel történő együttműködése során a közösségépítés és a közművelődés területén megfogalmazott célkitűzéseinek. Szakdolgozatomat egy konkrét gyakorlati példának tekinthető, a múzeum és együttműködő partnerei által közösen szervezett rendezvénysorozat, a sok éves hagyományra visszatekintő nemzeti összetartozás napja 2016-tól 2022-ig tartó bemutatásával zárom.

Leírás
Kulcsszavak
múzeum, közösségépítés, közművelődés
Forrás