Élet a piacon túl – Az állami hátterű kockázatitőke-finanszírozás elmélete és gyakorlata a magyarországi tapasztalatok tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Disszertációm megírásának célja az volt, hogy bemutassam az aktív állami szerepvállalás különböző formáinak hatását a magyarországi kockázatitőke-piac tapasztalatainak tükrében. A kutatásom során rámutattam, hogy a magánérdekek megjelenése a hibrid finanszírozásban tehát nem eredményez automatikusan hatékonyabb finanszírozási struktúrát, az a szabályozás, ösztönzési rendszer és a program szintű transzparencia függvénye. A magyarországi tapasztalatok szerint az adott szabályozás mellett megvalósult tisztán állami és hibrid befektetéseket összevetve a hipotézisekben megfogalmazottakkal és az előzetes várakozásokkal szemben a hibrid befektetések alacsonyabb növekedést voltak képesek felmutatni, mint a tisztán állami alap által finanszírozott vállalkozások. Ez az eredmény ugyanakkor konzisztens a hibrid finanszírozás koncepcionális modelljével. A gyengébb teljesítmény emellett egyéb okokra is visszavezethető; az ágazatba allokált tőke meghaladta a vállalkozások tőkeabszorpciós képességét illetve a kínálati oldalon sem voltak kellő mértékben felkészülve a befektetők a tőke kezelésére, valamint a captive alapkezelők túlsúlyára. Ezen túl a hazai tapasztalatok alapján a hibrid és tisztán állami alapok között nem figyelhető meg szignifikáns különbség a finanszírozott vállalkozások szabadalmi tevékenységgel mért innovációs tevékenységének tekintetében. Véleményem szerint a piac méretéhez és fejlettségéhez illeszkedően kisebb méretű, koncentráltabb programok kialakítása lehet kívánatos, amivel párhuzamosan a magánszereplők bevonását célzó ösztönzők mértékét is csökkenteni lehetne. Ez lehetőséget teremtene a vállalkozások és az alapkezelők szelekciójára és koncentrálná az iparági tudást, az ösztönzők kisebb mértéke pedig csökkenthetné a program által okozott potenciális piaci torzulásokat. Végezetül, a program szintű transzparencia megteremtése is fontos elem lehet a források célszerű felhasználásának elősegítése valamint a potenciális piaci szereplők informálása terén. A hibrid alapok piacfejlesztő hatása a magánszereplők bevonása miatt nagyobb mértékben járulhat hozzá hosszú távon egy piaci alapon szerveződő kockázatitőke-piac kialakulásához, viszont ennek érdekében a hibrid konstrukció szabályozásának átgondolása szükséges. The dissertation focused on the effects of the different types of direct government interventions in the venture capital (VC) market based on Hungarian evidence. The research highlighted the inconsistencies of HGVC scheme. Private interests in HGVC scheme do not guarantee the more efficient use of public funds; it still depends on the regulation, incentive scheme and on the agenda level transparency. Based on Hungarian evidence under the specific regulation and implementation of the agendas HGVC backed firms were outperformed by their GVC backed peers in terms of growth. The conceptual model of HGVC showed that private interests in HGVC scheme might lead to increased moral hazard and lower performance. Furthermore, there were various other reasons that led to the poorer performance; the capital allocated into the industry exceeded the capital absorption ability of the targeted companies, while on the supply side the investors were not able to manage the funds efficiently and the captive funds dominated the independent funds. Furthermore based on Hungarian evidence there was no significant difference between the innovative performance (measured by patenting activity) of HGVC and GVC backed firms. In my opinion more concentrated agendas shall be implemented that are smaller in scale which are more fitting to the size and development of the market. At the same time the degree of incentives could be lessened. These conditions would enable the more efficient selection of fund managers and portfolio firms as well. By lessening incentives the market distortions could be decreased. Eventually, the agenda level transparency could be an important element of the efficient use of public funds and of providing information for the potential market participants in order to raise awareness towards VC. HGVCs might contribute to the development of market based VC industry on the long run by involving private participants, but the reconsideration of the scheme’s regulation is inevitable.

Leírás
Kulcsszavak
kockázati tőke, venture capital, innováció, állami beavatkozás, startup, növekedés, innovation, government intervention, growth
Forrás