Hosszú távú változások a nyílt homokpusztagyep növényzetében

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkámban a kiskunsági meszes homokon kialakult nyílt homokpusztagyepben (Festucetum vaginatae) történt hosszú távú változásokat vizsgáltam, különös tekintettel az uralkodó fűfajok borításának változására. Fő szempont volt a 2022-ben tapasztalt aszály hatásainak feltárása a vizsgált terület növényzeti borítására. A Fülöpháza község közelében található vizsgált területen 2000 óta történik hosszú távú monitoring vizsgálat a KISKUN LTER egyik monitoring projektjének részeként, melynek adatsorait feldolgozva jól láthatóak a társulásban bekövetkezett változások. Ezeket a trendeket összevetve a terület időjárási adataival kirajzolódik a csapadékhiányos időszakok hatása a növényzeti borításban. A társulás legtömegesebb növényfajait kiválasztva megvizsgáltam a borításuk évenkénti változását, és összevetettem a csapadék időbeli eloszlásával. Az egyes növényfajokat életforma típusok szerint csoportosítva azt tapasztaltam, hogy az aszályos időszakokban az évelő fajok borítása jelentősen visszaesett. Ezzel szemben az egyéves fajok - kihasználva az elérhető szabad forrás és terület növekedését - aránya jelentősen nőtt. Ez a fajösszetétel-változás mutatható ki a fajlagos levélfelület és a levél szárazanyag-tartalom súlyozott közösségi átlagának változásából is.

Leírás
Kulcsszavak
hosszú távú monitoring, nyílt homokpusztagyep, aszály, növényi tulajdonságok, fajösszetétel-változás
Forrás