Bizonyítás a polgári eljárásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A mai polgári perrendtartás során alkalmazott bizonyítási eljárás modern eljárásnak mondható. A történetét tekintve a kezdetleges módszerektől elindulva hatalmas fejlődésen ment keresztül a perrendtartás ezen szakasza. Akár a bizonyítás célját, az eljárás módját vagy eszközeit vizsgáljuk, mindegyikről egyaránt elmondható ugyanez. A bírói mérlegelés szabadsága lehetővé teszi a peres felek számára, hogy bizonyítékokat terjesztve az eljáró bíróság elé , számukra kedvező bírálat szülessen. A személyi jellegű bizonyítási eszközök közül a tanú az, aki a legrégebben alkalmazott eszköz. A tanúvallomás jelentőségét nem vonhatjuk kétségbe, de hitelességét tekintve ezzel kapcsolatosan merültek fel a leggyakrabban kételyek a történeti korszakokat megfigyelve. A jogfejlődés, a tudomány és technika fejlődése lehetővé tette, hogy a személyi bizonyítékok bizonyító ereje a tudomány segítségével megnövekedjen, hitelesebb bizonyítékokat terjeszthessen a bizonyító fél a bíróság elé. Egy-egy adott területen, egyes jogviták esetében szakértő tudását alkalmazva a tanúvallomást kiegészítse, a bizonyítás folyamatát hitelesebbé tegye a szakértői vélemény. A sajátos esetekre a dolgozat nem tér ki. Ilyen különös esetek során a szakértő maga is tárgyi jellegű bizonyítási eszközöket felhasználva készíti el a szakértői véleményét. Okiratokat, helyszíni szemlét tartva tud szakvéleményt alkotni. Amennyiben a felek a tanúk mellett szakértőt szeretnének bevonni a bizonyítási eljárásban, a szabályozás annyiban rugalmas, hogy a fél választhat, hogy igénybe veszi el magánszakértő szolgáltatását vagy elfogadja a kirendelt szakértői véleményét a perüggyel kapcsolatban. Megállapíthatjuk, hogy a bizonyítás sok esetben nem szükséges szakasza, de ha szükséges, akkor a polgári eljárás alapvető pillére, és számos lehetőséget nyújt a peres felek számára, hogy peres ügyeikben, jogvitáikban a bíróság igazságos ítéletet hozzon.

Leírás
Kulcsszavak
Bizonyítás, polgári per, tanú, szakértő, bizonyíték
Forrás