Autizmussal élő gyermekek az óvodában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelésével foglalkozik. A dolgozat a szociális készségekre specializálódik és ennek a területnek a fejlesztésével foglalkozik. A dolgozat különböző nézőpontok szerint közelíti meg a témát, mutatja be személyiségüket, készségeikből fakadó nehézségeiket. A dolgozat különböző szociális készségeket fejlesztő programokat mutat be, mellyel lemaradásaik csökkenthetőek. A kutatás eredményei alapján a szakdolgozat információt nyújt arról, hogy milyen szakember ad segítséget a gyermek nevelésében, és milyen rendszerességgel. Végezetül a kutatás eredményei alapján szeretnék bemutatni a gyermekek társas viszonyainak a jellemzőit.

Leírás
Kulcsszavak
Szociális készségek, Autizmus spektrum zavar, óvodai nevelés, készségfejlesztés
Forrás