Kvantumpontokat tartalmazó aerogélek előállítása, jellemzése és fotokatalizátorként történő felhasználhatóságuk feltérképezése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom célja olyan szilika alapú aerogélek előállítása volt, amelyek kadmium-szulfid, illetve kadmium-szelenid kvantumpontokat tartalmaznak egyenletesen eloszlatva. További célom volt ezen aerogél alapú anyagok karakterizálása, valamint vizsgáltam az előállított kvantumpontot tartalmazó aerogéleket, mint lehetséges fotokatalizátorokat. A kísérletek eredményei alapján elmondható, hogy a CdSe kvantumpontokat tartalmazó aerogél alkalmas lehet fotokatalizátorként történő felhasználásra, például szerves festékek által szennyezett vizek kezelésében.

Leírás
Kulcsszavak
aerogél, kvantumpontok
Forrás