Harmadik trimeszterbeli intrauterin magzati elhalások a DEOEC Női Klinikáján 2007-2012 között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának 2007-2012 közötti szülészeti eseményeiből dolgoztam fel a terhesség harmadik trimeszterében bekövetkezett méhen belüli elhalással végződött eseteket. A vizsgált időszakban 16.364 szülés zajlott a Klinikán, közülük 88 esetben következett be harmadik trimeszterbeli méhen belüli elhalás. A szülészeti kórlapok és a boncolási jegyzőkönyvek alapján igyekeztem megállapítani a méhen belüli elhalás hátterében álló legvalószínűbb okot, illetve azonosítható rizikófaktorok után is kutattam.Kutatásom legfőbb célja a kapott eredmények nemzetközi tudományos cikkekben publikált adatokkal való összevetése, építő konklúziók levonása volt. A rendelkezésre álló 88 eset adatainak értékelése kapcsán igyekeztem felkutatni az intrauterin elhalások leggyakoribb okait és lehetséges rizikótényezőit, illetve választ próbáltam találni azok megelőzésére vonatkozóan.

Leírás
Kulcsszavak
harmadik trimeszter, intrauterin elhalás
Forrás