IKT eszközhasználat a felnőttoktatásban – Tantermen kívüli oktatás

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vizsgálatomat először egy áttekintéssel kezdem, amelyben az IKT eszközök fejlődését mutatom be napjainkig. Ezek után a rendkívüli vírus helyzethez, változásokhoz kapcsolódó cikkeket és rendeleteket mutatom be. A vizsgálatom tárgya, hogy milyen módon tudja a digitális eszközöket alkalmazni az oktatás során egy felnőttoktatással, felnőttképzéssel foglalkozó iskola. A kutatásom egyik helyszínéül a debreceni Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Középiskola Tagintézményét, a másik helyszínnek az Oktáv Továbbképző Központ Zrt. választottam. A vizsgálatom nem reprezentatív, mivel a két intézmény lekérdezett hallgatóinak száma 100 fő. A kutatásom során a kvantitatív megfigyelési módszert alkalmaztam, kérdőív formájában, így az adatok számszerűsíthetők lettek. Mind a két intézmény ismeri és hatékonyan alkalmazza az IKT eszközöket a tanítás folyamatában. A diákok fogékonyak ezen eszközök által nyújtott tanórák ismeretanyagainak átvételére. A felállított hipotézist igazolja a kutatásom alapjául szolgáló kérdőív kiértékelése, hogy a digitális eszközök hatékonyan támogatják a felnőttoktatást. A kérdőívem kiértékeléséből kiderül, hogy mennyire általános az IKT eszközök használata a tanórákon. A gyűjtött adatokat diagrammal szemléltetve mutatom be a két kutatott intézményben a digitális eszközök használatát a tanórákon. A vizsgálatom ideje alatt kutatási lehetőségeim bővültek a bekövetkezett egészségügyi helyzet miatt. Így lehetőségem lett összehasonlítani a hagyományos tantermen belüli oktatást - az ott használt eszközöket – és a vírus helyzet miatt a tantermen kívüli digitális oktatást.

Leírás
Kulcsszavak
felnőttoktatása, felnőttképzés, IKT, digitális oktatás, tantermen kívüli oktatása
Forrás