Három magyarországi műanyagipari vállalat összehasonlító gazdasági elemzése (2017-2021)

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Keter Hungary Kft., a Neoplast Hungary Kft., illetve a Győri Plast Műanyagipari Kft. komplex összehasonlító elemzését tűztem ki célként. A szakirodalom áttekintése során magyar kortárs szerzők munkáinak feldolgozására törekedtem, illetve kitértem a műanyagipar jellegzetességeire is. Az analízisem alapját a három magyarországi szinten jelentős nagyságú vállalat beszámolói nyújtották, amelyeket 2017 és 2021 között vizsgáltam. Bemutattam az analízisemben a vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmi helyzet elemzésére felhasznált mutatókat és azok fontosságát. A hazai műanyagipar helyzetét SWOT-analízis segítségével szemléltettem. A cégek mutatószámainak értékelését próbáltam a lehető legtöbb oldalról megközelíteni, ezáltal átfogó képet nyújtva a gazdasági helyzetükről. A dolgozatom végén összegeztem a tapasztalataimat, illetve válaszokat fogalmaztam meg az előzetesen megfogalmazott kérdéseimre.

Leírás
Kulcsszavak
műanyagipar, gazdasági elemzés, Keter Kft., Győri Plast Kft., Neopac Kft.
Forrás