Nemzetközi tőkeáramlások és az outsourcing kapcsolata globális és hazai szinten

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban, mint a címből is kiderül a nemzetközi tőkeáramlások és az outsourcing kapcsolatát vizsgálom globális és hazai szinten. Az egyes fejezetekben foglalkozok a nemzetközi tőkeáramlások jelenlegi trendjeivel. Vizsgálom az előnyöket és hátrányokat. Ugyan ezt elvégzem az outsourcing esetében is. Végül kitérek arra egy mélyinterjú segítségével, hogy mindez, amit előtte elméleti szinten vizsgáltam, a gyakorlatban hogyan valósul meg egy SSC vállalat példáján. A vállalat a Roche Ltd. magyarországi leányvállalata, a Roche Szolgáltató (Európa) Kft.

Leírás
Kulcsszavak
outsourcing, közvetlen működőtőke befektetés, Roche, nemzetközi tőkeáramlások
Forrás