Fenantrolin mono-N-oxidok előállítása és jellemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A munkám során 1,10-fenantrolinból és szubsztituált származékaiból kiindulva állítottam elő mono-N-oxidokat, savas körülményeket alkalmazva (pH≈2) közel sztöchiometrikus mennyiségű peroxomonoszulfát-ion felhasználásával. Munkám fő célja volt az aszimmetrikus kiindulási anyagokból (4MPO, 5MPO, 5NPO és 5KPO) kapott izomer mono-N-oxidok egymástól történő szétválasztása, mivel kutatócsoportunkban ezeknek az izomereknek az elválasztására, illetve részletes vizsgálatára még nem került sor. A korábban meghatározott savi disszociációs állandókat felhasználva eljárást dolgoztam ki a termékelegyek elválasztására analitikai HPLC technikával. A módszereket a 4MPO és 7MPO kivételével sikeresen alkalmaztam preparatív HPLC-vel történő elválasztásra is, így három izomerelegyben sikerült szétválasztani a komponenseket ezáltal hat új anyagot állítva elő.

Leírás
Kulcsszavak
fenantrolin, mono-n-oxid, hplc
Forrás