Az antibiotikum kiváltások és a betöltetlen háziorvosi körzetek összefüggésének vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunka elsődleges célja az antibiotikum kiváltásokat és a háziorvosi praxisok betöltöttségét jellemző tendenciák leírása az utóbbi 12 év során, az esetleges összefüggések feltárása hazánk háziorvosi praxisainak telítettsége és az antibiotikum kiváltások között, valamint a COVID-19 járvány hatásának megfigyelése a két tendencia alakulására. A NEAK adatbázisából származó adatok alapján a vizsgált időszakban kiváltott antibiotikumok dobozszáma 2010 és 2021 között csökkenő tendenciát mutatott, összességében 31,61%-kal csökkent az egy főre jutó kiváltott antibiotikumok száma. Ugyanebben az időszakban azon háziorvosi praxisok száma, amely legalább egy hónapban nem volt betöltve közel háromszorosára emelkedett az utóbbi 12 év során. A két érték között statisztikailag szignifikáns korreláció nem mutatkozott. Jelentős volt azonban a COVID-19 pandémia hatása, mely mind az antibiotikum kiváltások számának csökkenésére, mind pedig a háziorvosi praxisok betöltetlenségének növekedésére hatással volt, felgyorsítva mindkét folyamatot.

Leírás
Kulcsszavak
antibiotikum rezisztancia, alapellátás
Forrás