Olvas(s)unk?! Az olvasóvá nevelés kérdései

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az olvasóvá nevelés kérdéseit vizsgálja, oly módon, hogy kisgyermekkortól kezdve milyen módszerekkel lehet motiválni a gyerekeket az olvasási tevékenység megszerettetésére. A dolgozat feltárja egy, az olvasási szokásokról készült vizsgálat eredményeit, elemzi az abból megszerzett tapasztalatokat. Végül egy saját szerkesztésű motivációs ötlettár segítségével bemutatja az élményközvetítés lehetőségeit a magyar irodalom oktatása során.

Leírás
Kulcsszavak
olvasóvá nevelés, mese, mondóka, kortárs irodalom
Forrás