Rádiófrekvenciás egyedi állat azonosítás egy juhászat esetében

Dátum
2008-06-02T08:49:04Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom alapkoncepciója az volt, hogy olyan a juhászatban használható nyilvántartási megoldást vázoljak fel, amely felhasználható a gazdaság részletes nyilvántartásához, másrészt biztos létszámadatot közöl a Magyar Juhtenyésztők Szövetsége által vezetett országos rendszer felé. A téma ismertetése során figyelembe vettem azokat az előírásokat, amelyeket be kell tartaniuk a gazdálkodóknak. Továbbá ismertettem, hogy a termékek, vagy állatok jelölésére mely megoldásokat alkalmaztak a múltban, illetve a technika fejlődésével, mely eszközök állnak rendelkezésére. A vizsgált ágazatban a múltat, sok esetben az adatrögzítés teljes hiánya jellemezte. Semmilyen előírás nem kötelezte a gazdálkodót arra, hogy saját állományát bármilyen módon megjelölje. Jelenleg az Európai Unió előírásainak és támogatási rendszerének köszönhetően, már ebben az ágazatban is bevezetésre került az Egységes Nyilvántartási- és Azonosítási Rendszer, közismertebb nevén az ENAR. Ez az alapja annak, hogy a mezőgazdasági támogatások egy részét meg tudják pályázni a termelők. Az állatok egyedi megjelölésére nem csak az ENAR szám van alkalmazásban.

Leírás
Kulcsszavak
egyedi azonosítás, juh, rádiófrekvencia, GS1 rendszer
Forrás