Az európai uniós vasúti csomagok

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az Európai Unió célja a vasúti közlekedést illetően az, hogy kialakuljon a piaci versenyen alapuló Európai Uniós vasúti teher- és személyszállítás. Ezen cél elérése érdekében egységes szabályozást kíván kialakítani az Európai Unió területén, mely szabályozás részét képezik az ún. Európai Uniós vasúti csomagok. Dolgozatom ezen vasúti csomagokat igyekszik részletesen feldolgozni úgy, hogy a könnyebb érthetőség, illetve a teljesség igénye érdekében bizonyos további Európai Uniós, vasútra vonatkozó jogszabályokat is górcső alá vesz. Annak érdekében, hogy árnyaltabb képet kapjunk a csomagok céljairól, implementálásáról és az alternatív megközelítési módszerekről, Svájc vasúti szabályozása és fejlesztési törekvései is helyet kapnak az elemzésben. Három fő kérdés áll a dolgozat fókuszában, amelyre a válaszok folyamatosan, apró részletekből fognak összeállni a dolgozat végére. Az első fontos kérdés az, hogy a négy vasúti csomag rendelkezései milyen sikerességgel lettek átültetve a gyakorlatba. A második fő kérdés arra keresi a választ, hogy a csomagokban kialakított szabályok milyen hatást gyakoroltak az európai vasúti személy-, illetve teherszállításra. A harmadik kérdés pedig arra fókuszál, hogy létezik-e megfelelő alternatíva abban az esetben, ha vizsgálódás során arra az eredményre jutunk, hogy a csomagok rendelkezéseit nem implementálták megfelelően a gyakorlatban, vagy nem megfelelő hatást váltottak ki a vasúti közlekedésben.

Leírás
Kulcsszavak
vasút, csomag, irányelv
Forrás