Egy konkrét vállalat pénzügyi elmezése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom célja egy konkrét vállalat pénzügyi elemzése a rendelkezésemre álló nyilvános adatforrás, a beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) alapján. Így az elméleti áttekintés a számvitelt, mint legfontosabb információforrást mutatja be, illetve, leírja, hogy miért is szükséges elemezni a vállalkozásokat pénzügyi szempontból, valamint, hogy kinek milyen információigénye van ezzel kapcsolatban. Majd a HM ARZENÁL Zrt. bemutatása, piaci helyzetének leírása következik. Ezek után pedig kitérek a vállalkozás mérlegének, eredménykimutatásának és nem utolsó sorban a cash flow áramlásának az elemzésére, mely elemzés különböző típusú mutatószámok vizsgálatával párosul.

Leírás
Kulcsszavak
beszámoló, mérleg, eredménykimutatás
Forrás