Változó férfi- és apaszerepek

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom célja, hogy betekintést nyújtsak a férfi- és apaszerepek változásába, valamint azok aktuális helyzetébe. A dolgozat első részében áttekintem a releváns szakirodalmakat, különös tekintettel azokra, amelyek a Magyarországon bekövetkezett változásokat és a jelenlegi állapotot tárgyalják, illetve röviden az észak-európai apaszerep változásokkal is foglalkozok. A nemi szerepek megítélése tekintetében hazánkban még mindig a hagyományos nézetek dominálnak, bár a nemek közötti diszkrimináció csökkentése egyre fontosabbá válik. A családon belüli munkamegosztást a szakirodalmak alapján szintén egyenlőtlenség jellemzi, mivel az édesapák jelentősen kevesebb részt vállalnak a házimunkából és a gyermekek körüli teendőkből. Saját kutatásom során félig strukturált interjúkat készítettem 10 apával, akiket szakértői mintavétellel választottam ki meghatározott paraméterek alapján, annak érdekében, hogy mélyebben megvizsgálhassam az édesapák tapasztalatait és értékrendjét. Az eredmények azt mutatják, hogy az édesapák szerepvállalása egyre inkább átalakul, ami abban nyilvánul meg, hogy a gyermekek gondozásában és nevelésében, valamint a házimunka terén a részvételük aránya növekszik. Ennek hátterében a kutatásom alapján leginkább a hozott gyerekkori minták, az apa munkájának típusa és munkaideje áll, nem pedig az életkor vagy az iskolai végzettség.

Leírás
Kulcsszavak
apaszerep, férfi szerep, háztartási munkamegosztás
Forrás