A NATO biztonságpolitikája 1990-től napjainkig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az Észak-Atlanti Szövetség (NATO) biztonságpolitikáját és annak változásait kívánom bemutatni. A hidegháború végétől egészen napjainkig megvizsgálom a jelentősebb stratégiai koncepciókat és a koncepciók közötti különbségeket. Többek között az 1991-es, 1999-es, 2010-es és a legújabb 2022-től érvényes stratégiai koncepciót. Továbbá azt szeretném a dolgozatomban megvizsgálni, hogy miként változott a biztonsági környezet és erre hogyan reagált a NATO. Milyen intézkedéseket foganatosított, továbbá milyen lépéseket tett a tagállamok védelme céljából? A biztonsági környezet változására a NATO-nak reagálnia szükséges. Az első fejezetben egészen az 1999-es év végéig vizsgálom meg azokat az új biztonsági kihívásokat, amik hatással voltak a NATO stratégiájára. A második fejezetben a 2000-es évek elejétől egészen a 2010-es évek végéig vizsgálom meg azokat a biztonság tényezőket, amelyekre a NATO-nak szükséges volt reagálnia. Az utolsó fejezetben a két legfrissebb stratégiai koncepciót vizsgálom meg és rávilágítok arra, hogy ez idő alatt milyen változások mentek végbe a NATO biztonságpolitikájában. Dolgozatom zárásaként kifejtem a véleményem a mostani biztonságpolitikai helyzet kiszámíthatatlanságáról. A dolgozatom célkitűzése, hogy bemutassa, milyen változások mentek végbe a világ biztonságpolitikai színterén, ebben hogyan vett részt az Észak-Atlanti Szövetség, továbbá, hogy milyen új tényezőkkel bővült a szövetség ellátandó feladatainak száma. Továbbá megpróbáltam rávilágítania dolgozatomban arra, hogy miként változott a NATO a biztonsági környezet változásait követve.

Leírás
Kulcsszavak
NATO, biztonságpolitika
Forrás