Szolnok város zajterhelésének mérése és stratégiai zajtérképének elkészítése

Dátum
2010-05-28T06:13:34Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom célja Szolnok város zajszennyezettségének megállapítása és stratégiai zajtérképének elkészítése volt. A dolgozatban kitértem a témával kapcsolatos szabványok ismertetésére, az elméleti háttér leírására és a témához kapcsolódó egyéb fogalmakra is. Bemutatom a méréshez felhasznált műszert és programokat, részletesen ismertetem a mérés és a térképszerkesztés folyamatát. Az eredményeket mérőpontokra lebontva részletesen feldolgozom. Az eredmények ismertetése során kitértem az zajterhelés mértékére, a szennyezés kiterjedésének meghatározására, illetve az azokat befolyásoló tényezők ismertetésére. A felhasznált program segítségével elkészítettem egy fiktív zajtérképet is, amely ábrázolja egy-egy zajcsökkentő elem elméleti működését is. Az eredményekből levontam a következtéseket és a probléma megoldására javaslatot tettem.

Leírás
Kulcsszavak
zaj, zajtérkép, IMMI, imisszió
Forrás