Funkcionális meddőség az érzelmi leválás, a kötődési mintázat és a házassági stressz tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Célkitűzés: Jelen kutatás fókuszában funkcionális eredetű meddő, organikus hátterű meddő és egészséges várandós nők összehasonlítása állt az érzelmi leválás, a kötődési biztonság, illetve a házassági stressz tekintetében. Módszerek: A vizsgálatban 121 meddő és 80 várandós kontrollszemély vett részt. Az adatokat a debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika meddőségi szakrendelésén, illetve terhes-ambulanciáján, valamint online felületen gyűjtöttük. Az általunk használt kérdőívcsomagban demográfiai kérdések, a Bowen transzgenerációs elméletén alapuló Érzelmi Leválás Kérdőív (DSI-H), a Bartholomew-féle Kapcsolati Kérdőív (RSQ), valamint a Rövidített Házassági Stressz Skála (HSK) szerepelt. Eredmények: A három csoportot összehasonlítva nem mutatkozott szignifikáns különbség az Érzelmi Leválás kérdőív által mért összpontszám, valamint az Érzelmi Kilépés alskála tekintetében. Az egyes csoportok páronkénti összehasonlítását elvégezve, a funkcionális meddők esetében szignifikánsan magasabb érzelmi kilépésre való hajlamot találtunk, mint az organikus meddők csoportjában. Az egyes kötődési kategóriák eloszlását megvizsgálva szignifikánsan gyakoribbnak bizonyult az aggodalmaskodó kötődési minta és szignifikánsan magasabb értéket értek el a Kapcsolat faktor tekintetében a funkcionális meddők a várandós kontrollszemélyekkel összehasonlítva. A házassági stresszt tekintve nem találtunk szignifikáns különbséget sem a három csoport, sem a páronkénti összehasonlítás esetén. Következtetések: A funkcionális meddők körében gyakoribb az aggodalmaskodó kötődési minta, valamint magasabb kapcsolat iránti vágy rajzolódik ki, ugyanakkor nagyobb félelem a kapcsolatban megjelenő érzelmek általi elárasztottságtól, így erősebb késztetés a kapcsolatokból való érzelmi kilépésre. A közelség utáni vágy és az elárasztottságtól való félelem ambivalenciája értékes etiológiai szempont lehet azon ellentmondás megértésében, mely a funkcionális meddő nők esetében a gyermek utáni erős vágy és a teherbeesés sikertelensége között húzódik meg.

Leírás
Kulcsszavak
érzelmi leválás, meddőség, kötődés, házassági stressz
Forrás