Az emberölés minősített esetei, valamint privilegizált esete

Dátum
2008-05-15T12:08:54Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Próbáltam egy komplex rálátást adni szakdolgozatommal az emberölés bűntettére, kitérve a legrelevánsabb szempontokra és tulajdonságokra, így egy megfelelő összképet adni és keretbe foglalni a legsúlyosabb élet elleni bűncselekményt, az emberölést. Tíz (I.-X.) nagy fejezetet alkottam, amelyekben először a bevezetés után kitértem az emberölés társadalmi, történeti fejlődésére, egészen az ősközösségektől a szocialista államokig, illetve a mai hatályos szabályozásig. Majd bemutattam az emberölés törvényi tényállását, annak hatályos szabályozását, és a legfőbb ismertetőjegyeit, nézeteit, adatait. Ezután fejtettem ki részletesen az emberölés bűntettének kilenc minősített esetét, amelyet megpróbáltam minél több jogszabályi és eseti háttérrel megmutatni, számos Büntető Határozattal alátámasztani. Ezt követte az emberölés privilegizált esetének, az erős felindulásban elkövetett emberölésnek a bemutatása. Mindezek után az emberölés releváns alanyi és tárgyi oldalát ismertettem, mégpedig az élet elleni bűncselekmények helyét, idejét, eszközét, módját, ezt követően pedig az élet elleni bűncselekmények tetteseinek főbb személyiségjellemzőt foglaltam össze. Végezetül a befejezés következett, amelyben néhány, a dolgozatomban még nem említett információt vegyítettem a saját megítéléseimmel. Ezután friss statisztikai adatokat ismertettem, mind a befejezett emberölés, mind az emberölés kísérleti szakban maradt esetén. A dolgozat legvégén pedig az irodalomjegyzék áll, mint X. fejezet, amelyben bemutattam a felhasznált forrásaimat, mind szakirodalom, mind jogszabályi, internetes oldalon.

Leírás
Kulcsszavak
emberölés, minősített esetek, privilegizált eset, élet büntetőjogi védelme
Forrás