Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények, különös tekintettel a rablás, zsarolás, kifosztás, jármű önkényes elvétele elméleti és gyakorlati kérdéseire

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ezen dolgozat egy olyan bűncselekmény kategóriát tesz vizsgálat tárgyává, amely a magántulajdon megjelenésétől kezdve máig a világ társadalmainak nagy problémája – növekvő száma, illetőleg elkövetési módjainak mind brutálisabbá, embertelenebbé válása miatt. Ez a kategória pedig a vagyon ellen irányuló deliktumok halmazából kiragadott és immáron a büntetőjogi kódexünkben is önálló fejezetet alkotó kisebb kör: a tulajdont, valamint az emberi szabadságot és az emberi méltóságot is egyaránt sértő vagyon elleni erőszakos bűncselekmények köre.

Míg a Btk.ban ugyanezen fejezetben szabályozott önbíráskodásról a dolgozatban kevésbé esik szó, addig nem kerülhető el egy olyan bűncselekmény elméleti és gyakorlati kérdéseinek részletesebb taglalása, amely nem az erőszakos vagyoni elleni bűncselekményeket külön szabályozó fejezetben található, hanem az ezt követő XXXVI. fejezetbe foglalt „egyszerű” vagyon elleni bűncselekményekhez tartozó jármű önkényes elvétele bűncselekménye. A részletesebb kifejtésre e bűncselekmény kapcsán pedig azért érdemes e dolgozat keretei között sort keríteni, mivel – bár a törvényi tényállás alapesetében leírt cselekmény megvalósulásával még nem jön létre személysérelem – egyik minősített esetében az idegen gépi meghajtású jármű elvétele, vagy a jogtalan használata érdekében erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz az elkövető.

Leírás
Kulcsszavak
rablás, zsarolás, kifosztás, jármű önkényes elvétele, erőszakos bűncselekmények
Forrás