A Népszövetségi Katonai Ellenőrző Bizottság Tevékenysége Magyarországon (1922-1927)

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy bemutassam Magyarország helyzetét - nagy hangsúlyt fektetve a katonai szankciók betartására - az első világháborút követően. Ennek alapot a trianoni békeszerződés, majd az ország felvétele a Népszövetségbe jelenti. A Nemzetek Szövetségének általános bemutatásán túl, a Katonai Ellenőrző Bizottság tevékenysége képezi dolgozatom tárgyát. Ezen túlmenően következtetést igyekszek levonni annak sikerességéről vagy esetleges kudarcairól.

Leírás
Kulcsszavak
Népszövetség, Magyarország, 1922-1927, Katonai Ellenőrző Bizottság, Külpolitika, Diplomácia, Két világháború közötti Magyarország
Forrás