Labour- or talent shortage? – Exploring the conceptual differences for effective practice

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Regarding the issue of unemployment, a number of researches have been done at national level. Deliberately, public awareness has a particular emphasis on this situation from employee aspect. However, from the labour market point, the issue of labour shortage has just as serious consequences like unemployment, although its extent is detectable mainly at employers side. Nowadays, employers are negatively affected by the very nature of labour shortage, and the issue of talented shortage became the most sensitive issue. It has a prominent importance to distinguish labour and talent shortage. Despite the fact that these phrases are frequently used as synonyms these have different meanings. The aim of my research is to determine main differences between labour and talent shortage by seconder data to help in correct use and understanding at organisational level.
A hazai munkaerőpiac kettős állapotot elszenvedve párhuzamosan éli meg a munkaerőhiány és munkanélküliség helyzetét. Munkaerőpiaci* szempontból mindkét eset súlyos következményekkel járhat, azonban, míg a munkanélküliség oldaláról a munkavállalók érintettek, addig a munkaerőhiány mértékét leginkább munkáltatói oldalról lehet érzékelni. A munkaerőhiány jellegéből fakadóan napjainkra több szinten sújtja a munkaadókat (tudás hiány, szakember hiány, szakmunkás hiány stb.), melyek közül az egyik legérzékenyebb területté a tehetséges munkavállalók hiánya vált napjainkra. Nagyon fontos azonban a két fogalom között különbséget tenni, hiszen nem ugyanazt jelentik, gyakran mégis szinte szinonimaként használják a munkaerőhiány és tehetséghiány kifejezéseket. A kutatás célja szekunder elemzések révén meghatározni a munkaerőhiány és tehetséghiány közötti főbb különbségeket melyek mentén a fogalmak helyes értelmezése és a gyakorlati azonosíthatóság támogatható szervezeti szinten.
Kulcsszavak
Forrás