Belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása a Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. és tagvállalatainál a felelős vállalatirányítás és a társadalmi felelősségvállalás tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat bemutatja a 2023. évi XXV. törvény értelmében létrehozandó belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, feladatokat egy magyar tulajdonú cégcsoportnál a felelős vállalatirányítás tükrében. A dolgozat ad egy rövid történeti áttekintést a felelősség megjelenéséről a vállalatok életében, bemutatja, hogy milyen tanulási lépcsőkön megy keresztül egy vállalat, amíg felelős vállalatként jellemezheti magát. Általánosságban szól a belső visszaélés-bejelentési rendszerekről, azok miértjeiről, céljairól. Ismertet két, a közelmúltban kipattant botrányt annak megvilágítására, hogy milyen károkat okozhat egy szervezet életében a csalások nagy nyilvánosság előtti leleplezése, szól a bejelentők védelmének korábbi hiányáról, majd tételesen vizsgálja a hatályos jogszabályokat. Ezt követően mutatja be azt a cégcsoportot, melynél a jogszabály alapján most kötelező jelleggel létre kell hozni a belső visszaélés-bejelentő rendszert, valamint ismerteti a vállalat teendőit.

Leírás
Kulcsszavak
belső visszaélés-bejelentési rendszer
Forrás