A Tisza magyarországi felső szakaszának hidromorfológiai és vízminőségi vizsgálata

Dátum
2013-04-19T08:21:59Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban a Tisza felső szakaszának vízminőségi és hidromorfológiai vizsgálata történik meg. Továbbá rávilágítottam a potenciális szennyező forrásokra, az egyes mutatók összefüggéseire, és részletesen kielemeztem a hidraulikai jellemzőket. Végül a dolgozat zárása tartalmazza az egyes problémákra tett javaslatokat.

Leírás
Kulcsszavak
Tisza, vízminőség
Forrás