Az alkoholizmus és a bűnözés sajátos összefüggései

Dátum
2011-04-06T09:32:15Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom címében található két jelentős fogalom – az alkoholizmus és a bűnözés – olyan súlyú és olyan szerteágazó társadalmi életünkben, hogy e két fogalommal több tudományág is foglalkozik. Kiemelt súlya abban is megmutatkozik, hogy már több évszázadon keresztül foglalkoztak mind az alkoholizmussal, mind a bűnözéssel, mint deviáns viselkedéssel, és a két deviáns viselkedés sajátos összefüggésével is. Ha a történelmi időszakokat vizsgáljuk, akkor összességében láthatjuk, hogy az alkoholizmust egy olyan mindenkori társadalmi formára hátrányos viselkedésformának tekintették, ami ellen vagy korlátozása érdekében sok-sok eszközzel küzdöttek több-kevesebb sikerrel. Így ez a sajátos viselkedésforma mai társadalmi életünkben is épp oly fontos és akut problémaként maradt meg, mint amilyen az előző korszakokban volt, és talán prognosztizálni lehet hosszabb időn át tartó fennmaradását is. A bűnözéssel mint deviáns magatartással kapcsolatban hasonlókat mondhatunk mint amit az alkoholizmusról mondtunk, és e fogalommal kapcsolatban is prognosztizálni lehet a hosszabb időn át tartó fennmaradását is.

Leírás
Kulcsszavak
alkoholizmus, bűnözés
Forrás