Kisebbségi létből kisebbségi létbe - avagy a partiumi fiatalok külföldön

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat témája a Partiumból elvándorolt fiatalok külföldön történő letelepedése, kiemelten az elvándorlás főbb okai, motivációs tényezői, a számukra új társadalomba történő beilleszkedés, illetve a romániai magyarságukból fakadó hátrányok érzékelése. A dolgozatban az alábbi kutatási kérdésekre kerestem válaszokat: dominánsan a jobb életkörülmények miatt és a jobb megélhetés reményében, vagy a megkülönböztetés elől vándorolnak el a Partiumból; jobb lett-e az életszínvonaluk, amióta nem a Partiumban élnek; illetve szándékukban áll-e valaha visszaköltözni Romániába. A kutatás során tíz, általam készített félig strukturált interjúra támaszkodtam. Az alanyok fele Magyarországra költözött, másik felük nyugati országokban (Németország, Kanada) kereste boldogulását. A kérdéseket két dimenzióra osztottam, az első dimenzió a migrációval kapcsolatos témákra összpontosít (motivációk, jelenlegi helyzet, élethelyzettel való elégedettség stb.). A második dimenzió az idegenellenességre vonatkozó kérdésekből áll, mint pl. a kisebbségi létből származó hátrányok érzékelése Romániában, illetve az új országban. A kapott válaszok elemzése után kijelenthető, hogy a legfőbb motiváció az elköltözésre a kalandvágy, a jobb megélhetés reménye, illetve a várt jobb anyagi helyzet volt. Megállapítható, hogy az elvándorolt partiumi fiatalok összességében elégedettebbek a jelenlegi helyzetükkel, mint Romániában voltak, ezért az alanyok többsége nem szeretne visszaköltözni Romániába. Kisebbségi létüket szülőföldjükön sokkal inkább érzékelték a mindennapokban (főként nyelvhasználat), nyugaton egyáltalán nem, az anyaországban viszont vegyesebb a kép. Mindezzel együtt sem jellemző, hogy az idegenellenesség (közvetlen) megnyilvánulásai miatt keltek volna útra.

Leírás
Kulcsszavak
migráció, idegenellenesség, kisebbség, külhoni magyarok
Forrás