Fiatal kisgyermekes édesanyák továbbtanulási, valamint munkaerőpiaci integrációs esélye, lehetőségei, illetve hajlandósága

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom célja, hogy bemutassa a fiatal, kisgyermeket nevelő nők továbbtanulásának esetleges gátjait, akadályait, illetve a különböző körülmények figyelembe vételével igyekszem számba venni dolgozatomban az e nők számára adódó lehetőségeket, továbbá az esélyüket arra, hogy ki is használják ezeket az alternatívákat a sok esetben nem megfelelő életkörülményeikből való kitörés esélyének növelése, valamint szellemi fejlődésük, életminőségük javítása érdekében. Hipotézisem szerint a fiatal, 20 és 30 év közötti édesanyák továbbtanulási esélye és lehetőségei nagyobb mértékben korlátozottak, mint gyermeket nem nevelő társaiké. E nők között véleményem szerint igen gyakori, hogy természetesnek tekintik tanulmányaik korai befejezését, életük oktatási rendszerben töltött fázisát viszonylag hamar lezártnak tekintik, s inkább minden figyelmükkel a gyermeknevelés, valamint a biztos családi háttér megteremtése felé fordulnak. Mivel azonban megfelelő képzettséggel kis százalékban vagy egyáltalán nem rendelkeznek, így a gyermekek bölcsődébe, óvodába kerülése után a munkaerőpiacra való integrálódásuk szintén nem zökkenőmentes, egyáltalán nem megvalósítható vagy alacsony presztízsű munkakör betöltésére kénytelenek. Továbbá, ha hajlandóságuk mégis fennálló tanulmányaik folytatására, abban az esetben sem biztos, hogy támogató közeg veszi körül a fiatal édesanyákat, mely biztos hátteret, motivációt nyújt és ösztönzi őket céljaik elérésében, így a végcél teljesülése veszélybe kerül.

Leírás
Kulcsszavak
édesanyák, továbbtanulás, munkaerőpiac, integráció
Forrás