A kormányzói jogkör kiterjesztésének megítélése a Horthy-kor utolsó éveinek szakirodalmában

Dátum
2014-04-18T10:41:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Bemutatja Horthy Miklós kormányzói méltóságának közvetlen történelmi előzményeit. A továbbiakban pedig korabeli jogtudósok véleményét foglalja össze a kormányzói jogkör folyamatos bővülésével kapcsolatban, kiváltképp az 1937. évi XIX. törvénycikk előttieket. A dolgozatban kitértem a kormányzói jogkör egészét érintő kérdésekre. Valamint részletesen a különböző jogokat érintő felvetésekre, úgy mint a törvényszentesítési jog, nemességadományozás, főkegyúri jog, a kormányzó címe és megjelölése, valamint az utódlás kérdése. Továbbá a kormányzó által királyi hatalommal gyakorolt jogokat is tárgyalja szakdolgozatom.

Leírás
Kulcsszavak
Horthy, Miklós
Forrás