A szántóföldi növénytermesztés ökonómiai elemzése adott

Dátum
2011-05-17T08:47:56Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom elkészítésével az volt a célom, hogy egy olyan szántóföldi növénytermesztéssel foglakozó vállalkozás költség-hozam-jövedelem elemzését készítsem el, amely – méretét, technológiáját tekintve – a gazdasági hatékonyság küszöbértéke felett helyezkedik el. Dolgozatomban az elemzések elkészítésére a vállalkozás által rendelkezésemre bocsájtott szántóföldi növények általános termesztés technológiai műveleteire állítottam fel. Számításaimat átlagokra alapoztam: átlagos értékesítési ár, átlagos hozam, kivéve a termelési költséget, mely 2011-re vonatkozik. Ez annyiban torzíthatja az eredményeimet, hogy az inputanyagok árszintje is nagymértékben ingadozik évről-évre, és lehetséges, hogy az öt év átlagos termelési költség szintje alacsonyabb lenne. Mind az öt növény esetében alkalmazott termesztés technológiára felállítottam egy modellt Excel programban. A szántóföldi növények között felállítottam egy rangsort, a vállalkozás számára a legjobb vetésszerkezet megvalósítása érdekében. Úgy kell kialakítani a vetésszerkezetet, hogy a lehető legnagyobb területen kukoricát termeljen a vállalkozás. A repce, a napraforgó termesztése is gazdaságos, de ezek termesztésének természeti korlátai vannak. Az árpa jövedelme alakul a legrosszabbul, így ezt a növényt vissza kell szorítani és csak kevés területen kell termeszteni. Az öt növénynek ágazati szinten összesen -1,9 millió Ft a támogatás nélküli fedezeti összege, viszont területalapú támogatással már 26 millió forintnyi eredményt lehet elérni. Törekedni kell arra, hogy támogatás nélkül is nyereségessé váljon a termelés, és lehetőség szerint többféle növényt vonjanak be a vetésszerkezetbe.

Leírás
Kulcsszavak
Termelési érték, Termelési költség, Fedezeti összeg, Jövedelmezőség, Termesztéstechnológia
Forrás