Hőstressz gének polimorfizmus vizsgálata különböző éghajlati öveken kialakult juhfajtákban KASP módszerrel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban négy eltérő éghajlati viszonyok között kialakult és élő juhfajtával foglalkozom, arra vonatkozóan, hogy milyen polimorfizmusok vannak hőstressz génjeikben. Az alkalmazott módszer a KASP, vagy teljes nevén Kompetitive Allele Specific PCR egy Uniplex PCR alapú SNP genotipizálási eljárás. A KASP genotipizálás eredményeit letölttöttük, vizualizáltuk és elemeztük. A kapott genotípusokat az SNP viewer szoftverrel (Version, 1.99, Hoddesdon, UK) ellenőriztük. A vizsgálat arra irányult, hogy a négy vizsgált juhfajtában, hogyan változnak az allél és a genotípus gyakoriságok a különböző génekben. Hiszen ezen adatok ismeretében a későbbiekben szelektálni tudjuk az egyedeket jobb termotűrésük, illetve alkalmazkodóképességük szerint.

Leírás
Kulcsszavak
hőstressz gének, polimorfizmus vizsgálat, KASP genotipizálás
Forrás