Az anya-gyermek kapcsolat hatása a gyermekvállalási hajlandóságra - „Kötődöm, tehát vagyok.” (Jeremy Rifkin)

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Manapság jelentős problémának számít a társadalom népességfogyatkozása. Egyre kevesebb gyermek születik, mely mögött nem csak társadalmi és gazdasági okok húzódhatnak meg. A dolgozat célja feltárni a gyermekvállalási hajlandóság mögött megjelenő pszichológiai faktorokat a szülői bánásmód szubjektív megélése, az érzelmi leválás, valamint a párkapcsolati elégedettség tükrében. Célom, hogy bemutassam miként hat a gyermekvállalásra a szülői gondoskodás szubjektív megélése. Dolgozatomban rávilágítok a köztes tényezők jelentőségére is, így tehát megvizsgáltuk az érzelmi leválás, valamint a párkapcsolattal való elégedettség hatását a gyermekvállalásra. A vizsgálat internetes kutatáson alapult, melyhez validált teszteket használtunk fel. Megállapítást nyert, hogy az anyai törődés szubjektív megélése szoros összefüggést mutat a családtól való érzelmi leválásra, a párkapcsolati elégedettséggel és következésképp a gyermekvállalási hajlandóságra. Következtetésként elmondható, hogy a gyermekvállalási hajlandóságra közvetetten, de hatást gyakorol a korai anya-gyermek kapcsolatban szubjektíven megélt szeretet és törődés.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekvállalási hajlandóság, szülői bánásmód, érzelmi leválás, párkapcsolati elégedettség
Forrás