Helyesírás-történeti jelenségek vizsgálata a 13. század első felében és Anonymus gesztájában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám három nagyobb részre tagolódik. Először a geszta írójáról és munkájáról egy rövid áttekintést kívánok nyújtani, majd ezt követően a második nagyobb részben a geszta kronológiai kérdéseivel foglalkozom. Bemutatom a kérdés kapcsán a szakirodalomban eddig kialakult véleményeket, valamint azt is, hogy mit gondol a mai történet- és a nyelvtudomány a geszta keletkezésének idejéről: melyik az a két datálás, ami a mai tudományosságban a leginkább elfogadott. A dolgozat harmadik, legnagyobb részében – és annak alfejezeteiben – a geszta és a 13. század kancelláriai helyesírásának jellemzőiről, a magánhangzókkal és a mássalhangzókkal kapcsolatos kérdésekről szólok részletesen.

Leírás
Kulcsszavak
Anonymus, helyesírás-történet, nyelvtörténet, magyar nyelv, magyar történelem
Forrás