Magyar labdarúgók mérkőzés analízise

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban utánpótláskorú és felnőtt magyar labdarúgók bajnoki mérkőzésinek elemzésével foglalkozom. A szakdolgozatban az 13 éves korosztálytól az NB I-es labdarúgókig átfogóan elemezem a bajnoki mérkőzések mozgás teljesítményét. Próbálva rávilágítani a fiatal játékosok életkoronként változó specifikus teljesítő képességére, valamint keresni az objektív differenciákat a magyar felnőtt profi és a nemzetközi élmezőny közötti eltérésekről. Vizsgálatomat 3 éven keresztül 2011-2013 között végeztem a Debreceni Labdarúgó Akadémián, valamint az akkori első osztályú felnőtt csapatnál. A vizsgálat során kiderült, hogy a magyar és a nemzetközi élvonalbeli labdarúgók közötti bizonyítható teljesítmény különbség a leginkább a 19,8 km/h-nál gyorsabb mozgások teljesítésében jelentkezik. Ehhez a vizsgálathoz a saját eredményeimet, valamint a témában fellelhető nemzetközi kutatási eredményeket használtam fel. További motivációt jelentett, hogy az utánpótlásban szereplő játékosok, hasonló szempontok alapján történő vizsgálatát is elvégezzem. Itt nagyobb nehézséget jelentett, hogy ebben a témában nagyon kevés a gyereksportolókra vonatkozó nemzetközi, vagy hazai publikáció. Így az ilyen irányú összehasonlítás helyett inkább azt vizsgáltam, hogy a gyerekek fejlődése korosztályonként hogy változik. Ebből a fejlődési görbéből megbecsülhető, hogy reális esélye van-e egy fiatalnak elérni azt a motorikus teljesítő képességet, amely alapján a nemzetközi szintű labdarúgó lehessen. Az előzetes konklúzió alapján elmondható, hogy a mutatott mérkőzés adatok arra utaltak, hogy nemzetközi szintű teljesítmény elvárása nem reális a gyerekektől. Mivel a vizsgálat és a dolgozat megírása között eltelt 8 év. Utólag megállapítható, hogy az előzetes probléma felvetés reális volt. Ugyanis ezek a gyerekek a dolgozat írásának idejében már felnőtt játékosok, azonban egyikőjük sem tudott sem a válogatott, sem pedig a nemzetközi középmezőny szintjén helyt állni.

Leírás
Kulcsszavak
Labdarúgás, magyar labdarúgás, mérkőzés elemzés, utánpótlás
Forrás