Mitológiai vonatkozások a Harry Potter-kötetekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban vizsgálom a Rowling által felvonultatott mitológiai eredetű állatokat, lényeket, tárgyakat, neveket, illetve egyéb utalásokat, melyek párhuzamba hozhatók az antik hagyományokkal, továbbá bemutatom, hogyan transzformálódik a mitológia a Harry Potter-univerzumban.

Leírás
Kulcsszavak
Harry Potter
Forrás