A települési önkormányzatok működése Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a települési önkormányzatok működése Magyarországon. Elsőre egyértelműnek és alapvetőnek tűnik, hogy léteznek és szolgálják az ország működését és irányítását, de ugyanakkor rejtegetnek érdekességet, különbözőséget és különféle kérdéseket, amelyekre a dolgozatomban is keresek válaszokat. Ugyan ismert a felépítése, az ott működő személyzet feladata, hatáskörei, és a központi szinthez való kapcsolódása is, de érdemes ezekkel az alapvetőnek nevezhető részletekkel mélyebben megismerkedni és foglalkozni. A szakdolgozatom első fejezetében röviden szeretnék egy összefoglalást bemutatni a Magyarországon működő közigazgatásról, majd azt követően a civil igazgatásnak az elkülönülése és összehasonlítása kerül ismertetésre. Ezek után a civil közigazgatás egyik pillére következik, a helyi önkormányzatok, amely a dolgozat gerincét képezi. Kiemelésre kerül a különböző szintek közül a települési önkormányzatok és ennek az ismertetése, részletezése különböző kérdések szerint. A feladat- és hatáskör a kötelező és választható csoportosítás alapján jelenik meg dolgozatomban. Szó esik egyrészt a helyi önkormányzatok szervezetéről, személyi állományáról a polgármestertől a társulásokon át egészen a jegyzőig, és ezeket követően helyt kap az ellenőrzés, felügyelet, költségvetés, támogatások felhasználása és a pályázatok ismertetése is. Összességében az egész szervezet kisebb-nagyobb részletezéssel kerül bemutatásra, majd egy-két főbb kérdés kerül kikerekítésre. Dolgozatomban az egyes fejezetek bemutatása a jelenleg hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló sarkalatos törvény mentén történik, felidézve a korábbi szabályozástól való eltérést, különbségeket. A felhasznált források segítségével a teljesség igénye nélkül, bizonyos feladatok és hatáskörök esetében, valamint az önkormányzati szervek működésében keresem a választ, hogy melyek azok a feladatok, amellyel a települési önkormányzatok foglalkoznak, valamint a munkamegosztás megvalósulását és annak jellemzőit az önkormányzati szervek között.

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, polgármester, közigazgatás
Forrás