A debreceni Agrárgazdaság Kft. és a bödönháti szarvasmarhatelep összehasonlító elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az Agrárgazdaság Kft és a bödönháti tejelő szarvasmarhatelep gazdasági működését hasonlítottam össze az elmúlt év adatainak ökonómiai elemzésével. A két cég bemutatását követően elemeztem a termelés folyamán felmerülő összes költségek, hozamok és bevételek helyzetét, majd megnéztem, hogy a bevételek mennyire fedezik a kiadásokat. Végül elemeztem a vállalkozások eredményességét valamint hatékonyságát.

Leírás
Kulcsszavak
tejelő szarvasmarha, összehasonlító elemzés, szarvasmarhatelep
Forrás