Kofferdam izolálás direkt és indirekt restaurációknál

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám célja a kofferdam izolálás alapjainak, elméleti hátterének ismertetése mellett, alternatív megoldások bemutatása, melyekkel a nehezen hozzáférhető területek korrekt izolálása is megoldható. Úgy gondolom, hogy napjainkban a fogászat nagy térhódítójaként is emlegethetjük az adhezív technikákat. Érdekes és talán egyben szomorú tény, hogy ezzel együtt azonban korántsem örvend ekkora népszerűségnek az abszolút izolálás. Éppen ezért, dolgozatomban szeretnék átfogó képet adni a gumilepedő használatának fontosságáról, előnyeiről és hátrányairól egyaránt. Úgy gondolom, hogy minden technika kulcsa a gyengeségeinek ismeretében rejlik, hiszen csak ezek tudatában vagyunk képesek a negatív hatások kiküszöbölésére. Diplomadolgozatomban kitérek a kofferdam izolálás elméleti hátterére, az új fejlesztésű rendszerek használatára, valamint standard technikák klinikai helyzetekhez történő adaptációjára. Felvetődik a nyálrekesz restaurációk élettartamára gyakorolt hatása, illetve a kofferdam alkalmazása nehezen izolálható direkt, és indirekt helyreállítások esetében. Ezenkívül szó esik a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt előnyökről, az operátorok és páciensek hozzáállásáról és a technika hátrányairól is. A kofferdam alkalmazásának jelentősége az egyes klinikai esetekben, a meglehetősen nehezen kutatható témakörök egyike, így végezetül szeretném ismertetni saját online kérdőívem eredményeit, amelyekkel néhány alapvető kérdést igyekeztem megválaszolni a témával kapcsolatban.

Leírás
Kulcsszavak
kofferdam, rubber dam
Forrás