Z generáció típusának jellemzői, vizsgálata alacsony státuszú deviáns fiatalok körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat a Z generáció általános jellemzőinek bemutatásáról, illetőleg azok vizsgálatáról szól az alacsony státuszú deviáns fiatalok körében. A téma kifejtése az EMMI Debreceni Javítóintézetében interjúk készítésével végzett kutatáson alapul. Az elméletek, a hazai jellemzők bemutatását követően egyre inkább az alacsony státuszú fiatalokra helyeződik a hangsúly. Az interjúk feldolgozása során beigazolódnak a hipotézisként megfogalmazottak. Eszerint a digitális eszközhasználat nagyfokú eltéréseket mutat más kortárs csoportokhoz képest. Nagy szerepet játszik a lemaradásban a tetten érhető digitális hátrány, valamint az egyenlőtlenség és a megosztottság jelensége. A hátrány nem csupán az eszközellátottság, infrastruktúra hiányából fakad, hanem a digitális eszközhasználat kultúrájának különbözőségéből, tartalmi szegénységéből is.

Leírás
Kulcsszavak
z generáció, deviáns fiatalok
Forrás