Az erdőgazdálkodás, a fakitermelés és a fakereskedelem gazdasági kérdései adott vállalkozás példáján keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A családi gazdaságunkat mutattam be, a vállalkozás erdőtelepítéssel, fakitermeléssel és fakereskedelemmel foglalkozik. Dolgozatomban részletes számításokkal mutatom be, hogyan is néz ki egy erdőtelepítés költségei és jövedelmezősége, maga az ültetéstől a kivágásig. Mindezt esettanulmányi alapon kívánom bemutatni a vizsgált vállalkozás példáján keresztül.

Leírás
Kulcsszavak
erdőgazdálkodás, erdőtelepítés, fakereskedelem, fakitermelés
Forrás