A túlféltő szülői magatartás a párkapcsolat és egyéb intraperszonális tényezők fényében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom szakirodalmi áttekintésében bemutatom a különböző családtípusokat és családi életciklusokat, hogy hogyan is épül föl egy család, részletezem a rendszerszintű megközelítés jelentőségét a családterápiában, ismertetem, milyen tényezők hatnak a családi légkörre, hogyan hatnak egymásra az egyes alrendszerek, valamint, hogy mi a szerepe a határoknak egy családon belül. Egy következő fejezetben a párkapcsolati működést helyezem előtérbe, bemutatom, milyen tényezők határozzák meg azt, hogyan tudunk párként funkcionálni, mitől lehetnek elégedettek egy pár tagjai és mitől kevésbé, hogyan függ össze az elégedettség egyéb intraperszonális tényezőkkel, mint a megküzdés, az énhatékonyság, hogyan hathat a párkapcsolatunk szülői mivoltunkra és fordítva. A szakirodalmi áttekintés utolsó fejezetében a szülői kényeztetésre és a túlféltésre helyezem a hangsúlyt, bemutatom az ide vezető utat, ismertetem ezen bánásmódbeli zavar következményeit, valamint, hogy a szülői bánásmód zavarai milyen folyamatokat indíthatnak el a párkapcsolati működést érintően. A gyakorlati részben a túlféltő szülőket vizsgálom, élettel való elégedettség, énhatékonyság, reziliencia, párkapcsolattal való elégedettség, valamint a páros megküzdés tekintetében, összevetve azon szülőkkel, akikre nem a túlféltés a jellemző nevelési stílus.

Leírás
Kulcsszavak
túlféltés, szülői viselkedésmód, párkapcsolati elégedettség
Forrás